Robotteja ja ihmisiä

Tietokoneiden ja -tekniikan vaikutus ihmisen elämään ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoitin tämän esseen lähinnä omien kokemusten perusteella. Alkuperäinen tarkoitus oli tehdä haastattelututkimus, jossa videoisin eri ikäisiä tietotekniikan käyttäjiä, mutta siihen ei aika riittänyt. Tutkimusmielessä yhden ihmisen muisti ei ole luotettava tietolähde, siksi tämä ei ole tutkimus vaan essee, jonka perustana ovat muistissani olevat yli 40 vuoden tiedot lukemattomista käymistäni keskusteluista, saamistani sähköposteista, viesteistä sekä yhteydenotoista. Kirjoitin siis esseen ikään kuin tutkimuksena, jonka lähteenä on oma muistini sekä erilaiset kirjalliset verkkolähteet, kuten Wikipedia ja Google-haku, joita olen käyttänyt lähinnä muistini tukena.

Essee on Eiran aikuislukion reaaliaineiden pajakurssille kirjoitettu, kurssia ohjasivat mm. Katri Ruohomäki (biologia/maantieto/terveystieto) ja Teija Jokinen-Luopa (psykologia). Lähestyn asiaa psykologian suunnalta, vaikka tässä esseessä ei psykologiaan tai sen suuntauksiin juuri viitata. Merkittävät tunnetilat, jotka käsiteltäviin asioihin ja niiden syntyyn ovat vaikuttaneet ovat; uteliaisuus, pelko, kateus ja ahneus.

Lataa essee (pdf) Robotit ja ihmiset