CV

Kuka olen

Who am I

Vem är jag

Olen muusikko, soitonopettaja ja freelance -sekatyömies. Teen paljon asioita tietokoneella, tietotekniikkaa olen kotona käyttänyt hamalta 1980-luvulta lähtien. Kotistudio minulla on ollut noin vuodesta 1986, aluksi AtariST-tietokoneeseen pohjautuva, mutta nykyisin studion sydämessä on Apple Mac. Myös Windows on tuttu.

Soittokeikkoja muusikkona, ensin pasunistina sitten rumpalina minulle on kertynyt runsaasti yli 5000 (määrä olisi vielä suurempi, jos samana päivänä soitetut keikat laskettaisiin eri keikoiksi). Soiton opiskelun aloitin Puolustusvoimain soitto-oppilaana 1968 syksyllä Dragsvikin varuskuntasoittokunnassa ja seuraavana syksynä Helsingin varuskuntasoittokunnan (Kaartin soittokunta) yhteydessä olleessa Soittajakoulussa, joka muodosti Sibelius-Akatemian sotilasmusiikkiosaston. Myöhemmin jatkoin opintoja SiBan yleisellä osastolla ja Helsingin konservatoriossa.

Tietotekniikkaa, erityisesti multimediaa, olen opettanut 1990-luvun alusta lähtien sekä toiminut musiikkiteknologiaopettajana Helsingin Työväenopistossa, ATK-suunnittelijana (multimediaa) Hgin kaupungin rakennusvirastossa ja tehnyt myös tietotekniikkatukitöitä monissa paikoissa, joista useimmat äänistudioita.

Minulla on RioRoad Studio -niminen pieni audio- ja videoeditointipaja.

I am a freelance musician. I teach drumming and work a lot with computers; making music, editing audio and video etc. I have been using computers since the 80’s and I have had home studio from 1984. I am familiar with Windows but mostly using Mac OS nowadays.

I have had more than 5000 gigs as a musician, first trombonist and then as a drummer (the number would be even higher if the gigs played on the same day were counted as different gigs). I started learning music on a boarding school in the Finnish Armed Forces Band in the autumn of 1968 (age 15) in Dragsvik, Ekenäs, Finland. The following autumn I got to study in the Sibelius Academy’s military music department which collaborated with the Helsinki garrison band (Guard’s orchestra) on whose premises we lived in a boarding school. Later I continued my studies at the General Department of the Sibelius Academy and the Helsinki Conservatory.

Information technology, especially multimedia, I have taught since the early 1990s and working as music technology teacher at the Helsinki Adult Education Center, Computer engineer (multi-media) in Helsinki City Public Works Department and also made IT support work in many places, most of which are recording studios.

I have a small audio and video editing workshop called RioRoad Studio.

Jag är en frilansande musiker, jag lär trummor och arbetar mycket med datorer; skapa musik, redigera ljud och video etc. Jag har använt datorer från 1980 och jag har haft hemmastudio från 1984. Jag känner till Windows men använder mest Mac OS nuförtiden.

Jag har haft mer än 5000 spelningar som musiker, första trombonisten och sedan som trummis (antalet skulle bli ännu högre om spelningarna spelade samma dag räknades som olika spelningar). Jag började lära mig musik på ett militärband vid finska försvarsmakten hösten 1968 i Dragsvik (Ekenäs, Finland) och hösten därefter som musikstudent i Helsingfors garnisonband (Guard’s orchestra), som bildade Sibelius-akademins militärmusikavdelning. Senare fortsatte jag mina studier vid Sibelius Akademins allmänna avdelning och Helsingfors konservatorium.

Informationsteknologi, särskilt multimedia, har jag undervisat sedan början av 1990-talet och arbetat som musiktekniklärare vid Helsingfors vuxenutbildningscentrum, datoringenjör (multimedia) vid Helsingfors stads avdelning för offentliga arbeten och gjorde också IT-support på många ställen, mest varav inspelningsstudio.

Jag har en liten ljud- och videoredigeringsverkstad som heter RioRoad Studio.