Musiikkiharrastuksiin yhteishaulla


Helsingin alueella on useita musiikkiopistoja, joiden tehtävä on suurin piirtein sama, tarjota soitonopetusta ja musiikillistä sivistystä sitä haluaville. Rahoittajatkin ovat samoja eli valtio ja kunta sekä oppilaat tai heidän huoltajansa. Silti näiden opistojen opetussisältö, oppilaaksi ottaminen  sekä myös soitin ja muu opetustarjonta vaihtelevat suuresti. Olisi asiakkaan ja itse asiassa myös opistojen etu jos kaikki ottaisivat oppilaansa yhteishaun kaltaisella järjestelmällä, jossa opiskelupaikka määräytyisi kysynnän ja tarjonnan mukaan niin, että mahdollisimman moni pääsisi opiskelemaan sitä soitinta, jota haluaa ja mahdollisimman lähelle kotia. Tässä järjestelmässä oppilas hakutilanteessa eli jossain nettilomakkeessa, valitsisi soittimen ja muut mahdolliset aineet, joita haluaa opiskella ja järjestelmä osoittaisi hänelle sopivimmat opiskelupaikat. Tämä järjestelmä tosin edellyttäisi, että kaikkien opistojen tarjonta olisi järjestelmän eli kaikkien hakijoiden tiedossa ja että maksut sekä oppituntien pituudet ym “tekniset seikat” olisivat yhteneväisiä, niin että kaikilla halukkailla olisi tasapuoliset mahdollisuudet päästä opiskelemaan sinne minne haluavat ja sitä mitä haluavat. Nykyisessä kilpailutilanteessa tämä ei tunnu olevan mahdollista, mutta olisi alan säilymisen kannalta tärkeä muutos.